öl|mek

ökse

Yun iksía ιξία z1. asalak bir bitki, viscum album, 2. bu bitkiden elde edilen yapışkan madde EYun iksós ιξός za.a. << HAvr *weiks- a.a.

öksür|mek

<< OTü öskür- öksürmek onom +kIr-

öksüz

<< ETü ögsiz 1. akılsız, 2. annesiz ETü ög 1. akıl, 2. anne +sIz

öküz

<< ETü öküz sığır, özellikle iğdiş edilmiş sığır ≈ Moğ üker a.a.

öl

<< ETü öl nem, nemli

öl|mek

ETü: [ Orhun Yazıtları, 735]
öd teŋri yaşar kişi oglı kop ölgeli törümiş [Zaman tanrısı yaşayan kişi oğlunu hep ölümlü yaratmış]

<< ETü öl- ölmek

Benzer sözcükler: öldür Allah, öldürmek, ölgün, ölünmek

Bu maddeye gönderenler: ölü, ölüm


17.02.2015
ölç|mek

<< OTü ölç- ölçmek (≈ ETü ülgü terazi, ölçü ≈ ETü ülüg pay, hisse ) ETü *ül- pay etmek +Iş-

ölçek

ETü ölç- +(g)Ak

ölçü

TTü ölç- +I(g)

ölçüt

TTü ölç- +Ut

ölü

<< ETü ölüg ölmüş ETü öl- +I(g)