ölç|mek

öksür|mek

<< OTü öskür- öksürmek onom +kIr-

öksüz

<< ETü ögsiz 1. akılsız, 2. annesiz ETü ög 1. akıl, 2. anne +sIz

öküz

<< ETü öküz sığır, özellikle iğdiş edilmiş sığır ≈ Moğ üker a.a.

öl

<< ETü öl nem, nemli

öl|mek

<< ETü öl- ölmek

ölç|mek

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
mensuro - Tr: olǵarmen [ölčermen] ... mensura - Tr: olza [ölče] OTü: [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
ölçtü: kāla TTü: ölçüm [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
al-miṭraḳ: Bir nesneniŋ uygun ve ölçümünde olan misil ve nazīrine denir.

<< OTü ölç- ölçmek (≈ ETü ülgü terazi, ölçü ≈ ETü ülüg pay, hisse ) ETü *ül- pay etmek +Iş-

 üleş-

Not: /n/, /l/ seslerine bitişik konumda /ş/ > /ç/ evrimi tipiktir. Karş. sevin(i)ş >> sevinç.

Benzer sözcükler: ölçtürmek, ölçülmek, ölçüm, ölçüşmek, ölçüştürmek, ölçüsüz, yüzölçümü

Bu maddeye gönderenler: ölçek, ölçü, ölçüt


04.10.2017
ölçek

ETü ölç- +(g)Ak

ölçü

TTü ölç- +I(g)

ölçüt

TTü ölç- +Ut

ölü

<< ETü ölüg ölmüş ETü öl- +I(g)

ölüm

<< ETü ölüm ölme hali ve eylemi ETü öl- +Im