öküz

ökaliptüs

YLat eucalyptus Avustralya kökenli bir ağaç (İlk kullanım: 1788 L'Héritier, Fr. botanikçi.) EYun eukályptos ευκάλυπτος ziyi korunmuş § EYun εῦ ziyi EYun kalýptō καλύπτω zsaklamak, kapatmak

ökçe

<< OTü ökçe topuk, ayağın arka ucu OTü *ök geri, arka +çA

ökse

Yun iksía ιξία z1. asalak bir bitki, viscum album, 2. bu bitkiden elde edilen yapışkan madde EYun iksós ιξός za.a. << HAvr *weiks- a.a.

öksür|mek

<< OTü öskür- öksürmek onom +kIr-

öksüz

<< ETü ögsiz 1. akılsız, 2. annesiz ETü ög 1. akıl, 2. anne +sIz

öküz

ETü: [ Irk Bitig, <900]
éki öküzüg bir bugursıka kölmiş [iki öküzü bir boyunduruğa bağlamış]

<< ETü öküz sığır, özellikle iğdiş edilmiş sığır ≈ Moğ üker a.a.

Not: Doerfer sf. 1.539, Claus sf. 120, Sev sf. 1.521 bir Hintavrupa dilinden alıntı ihtimali üzerinde dururlar. Karş. Toh okso/okäs, Sans ukşán उक्षन्, EYun óksos όξος, Alm Ochse, İng ox (a.a.). • Mac ökör (a.a.) bir Türk dilinden alıntıdır (WOT sf. 663).

Benzer sözcükler: öküzgözü


05.03.2020
öl

<< ETü öl nem, nemli

öl|mek

<< ETü öl- ölmek

ölç|mek

<< OTü ölç- ölçmek (≈ ETü ülgü terazi, ölçü ≈ ETü ülüg pay, hisse ) ETü *ül- pay etmek +Iş-

ölçek

ETü ölç- +(g)Ak

ölçü

TTü ölç- +I(g)