ödenek

öç

Eski Türkçe ȫç "intikam, ödeşme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ötüş biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe öt- "öte geçme, hak geçme, ses etme" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

öd1

Eski Türkçe ȫt "1. söz, öğüt, 2. safra" sözcüğünden evrilmiştir.

öd2

Arapça al-ūd الود z "parfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ahalōth אהלות z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ahalā אַהַלָא z sözcüğünün çoğuludur. Aramice/Süryanice sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen agaru अगरु z sözcüğünden alıntıdır.

öde|mek

Eski Türkçe öte- "(borç, görev, dua) icra etmek, ifa etmek, infaz etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe öt- "geçmek" fiili ile eş kökenlidir.

ödem

Fransızca oedème "acılı iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oîdema οῖδεμα z "şişme, şişik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şişmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ei̯d- (*ai̯d-) biçiminden evrilmiştir.

ödenek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
ödenek = 1. Fariza; 2. Tazminat Yeni Türkçe: "tahsisat" [ Cumhuriyet - gazete, 1945]
hayatî işler için bütçemize mümkün olduğu kadar fazla ödenek koymakta devam ediyoruz

Köken

Türkiye Türkçesi öde- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için öde- maddesine bakınız.


22.12.2014
ödev

Türkiye Türkçesi öde- fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.

ödipal

Fransızca ve İngilizce oedipal "Ödipus kompleksine ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca Oidípous Οἰδίπους z "«şiş-ayak», babasını öldürüp annesiyle evlenen mitolojik şahsiyet" özel adından alıntıdır.

ödlek

Türkiye Türkçesi öd "1. ses, 2. safra" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lAk ekiyle türetilmiştir.

ödül

Moğolca ögtel "verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca ögte- "verilmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Moğolca ög- "vermek" fiilinden türetilmiştir.

ödün

Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi öt- "öte geçmek, borçlanmak" fiilinden Yeni Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.