öd1

ö+

Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₁su- (*esu-) "iyi" biçiminden evrilmiştir.

öbek

Türkiye Türkçesi höbek veya höbelek "yığın, küme" sözcüğünden evrilmiştir.

öbür

Türkiye Türkçesi ol bir "diğer" deyiminden evrilmiştir.

öcü

Türkiye Türkçesi böcü "umacı, korkutucu mahluk" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

öç

Eski Türkçe ȫç "intikam, ödeşme" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ötüş biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe öt- "öte geçme, hak geçme, ses etme" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

öd1
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
ötiŋe küni tegdük uçun [ödüne haset girdigi için] Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
ögüm ötin alayın, kaŋım sabın tıŋlayın [anamın sözünü/fikrini alayım, babamın sözünü dinleyeyim] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ȫt: al-marāra [safra]

Köken

Eski Türkçe ȫt "1. söz, öğüt, 2. safra" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

ETü sözcüğün iki anlamı arasındaki semantik bağ, eğer varsa, açık değildir. • Ödü kopmak deyimi "sesi çıkmak" şeklinde de yorumlanabilir.

Benzer sözcükler

ödü kopmak

Bu maddeye gönderenler

ödlek


17.03.2015
öd2

Arapça al-ūd الود z "parfümeride kullanılan bir ağaç, aquilaria" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ahalōth אהלות z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ahalā אַהַלָא z sözcüğünün çoğuludur. Aramice/Süryanice sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen agaru अगरु z sözcüğünden alıntıdır.

öde|mek

Eski Türkçe öte- "(borç, görev, dua) icra etmek, ifa etmek, infaz etmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe öt- "geçmek" fiili ile eş kökenlidir.

ödem

Fransızca oedème "acılı iltihap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oîdema οῖδεμα z "şişme, şişik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oidéō οιδέω z "şişmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *h₂ei̯d- (*ai̯d-) biçiminden evrilmiştir.

ödenek

Türkiye Türkçesi öde- fiilinden Yeni Türkçe +AnAk ekiyle türetilmiştir.

ödev

Türkiye Türkçesi öde- fiilinden Yeni Türkçe +Av ekiyle türetilmiştir.