ödül

ödem

Fr oedème acılı iltihap EYun oîdema οῖδεμα zşişme, şişik EYun oidéō οιδέω zşişmek +ma(t) << HAvr *h₂ei̯d- (*ai̯d-) a.a.

ödenek

TTü öde- +AnAk

ödev

TTü öde- +Av

ödipal

Fr/İng oedipal Ödipus kompleksine ilişkin EYun Oidípous Οἰδίπους z«şiş-ayak», babasını öldürüp annesiyle evlenen mitolojik şahsiyet

ödlek

TTü öd 1. ses, 2. safra +lAk

ödül

TTü: ögdül/öŋdül "mükâfat" [Cinan-TS <1493]
her ki ˁibādet meydānında önürtti, evvel geldi, öŋdül/ögdül اوكدل anuŋdur TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öğdül/öŋdül اوكدول: Rehin, kavl ve şartla bahis tutulan şey. Öŋdül koymak. TTü: [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
öğdül (Edirne, Cenubi Anadolu): mükâfat, takdime. YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
ödül. 1. Mükâfat. 2. Hasmını yenen pehlivana verilen para, koç gibi şeyler.

Moğ ögtel verilen şey Moğ ögte- verilmek Moğ ög- vermek

Not: Dil Devrimi dönemine dek daima اوكدول (ögdül veya geniz sesiyle öŋdül) yazımı görülür. ödünç, öde- biçimleriyle ilişkilendirmek maksadıyla ödül yazımının benimsenmesi keyfidir.

Benzer sözcükler: ödüllendirmek, ödüllü


29.10.2020
ödün

ETü/TTü öt- öte geçmek, borçlanmak +In

ödünç

<< ETü ötünç 1. dilek, niyaz, 2. (Oğuzca) borç ETü öt- öteye geçmek, ses duyurmak, borçlanmak, hak geçmek +(In)ç

öfemizm

Fr euphémisme İng euphemism hüsnü tabir EYun euphēmismós εὐϕηµισµός za.a. EYun euphēmizō εὐϕηµίζω zhayır söylemek +ism° § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun phēmí φημί zsöylemek

öfke

<< ETü öpke 1. akciğer, 2. hışım, kızgınlık ETü öp- öpmek, yutmak, ani nefes almak +gA

öfori

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia § EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak