öğreti

öfori

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia § EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak

öğe

ETü ög ana

öğle

<< ETü *ȫdleyü belli vakitte (zarf), öğle vakti ETü ȫd vakit, saat +lAyU ≈? ETü öt- geçmek

öğren|mek

<< ETü ögren- alışmak, evcilleşmek, ünsiyet kazanmak ETü ögür sürü, topluluk +An- (Kaynak: OTWF I.158.)

öğrenci

TTü öğren- +çI

öğreti

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
ḳarında törümiş ḳılınç ögretig [ana karnında oluşmuş edep ve eğitim] YTü: [ TDK, Felsefe ve Gramer Terimleri, 1942]
öğreti, doktrin = Mezhep = Doctrine

ETü ögretig eğitim, terbiye ETü öğret- +I(g)

 öğren-

Not: Dil Devrimi döneminde Kutaḏġu Bilig metninde bulunup kullanıma sokulan sözcüklerdendir.

Benzer sözcükler: yüzeysel


25.03.2015
öğretmen

TTü öğret- +mAn

öğün

<< ETü ödün belirli zamanda [zarf] ETü ȫd zaman +(I)n

öğür

<< ETü ögür evcil hayvan sürüsü

öğür|mek

<< TTü ögür- bağırmak, böğürmek onom +kIr-

öğüt

<< ETü öt/ögüt akıl, fikir, nasihat <? ETü ö- düşünmek, anlamak +Ut