öğrenci

öfke

<< ETü öpke 1. akciğer, 2. hışım, kızgınlık ETü öp- öpmek, yutmak, ani nefes almak +gA

öfori

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia § EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak

öğe

ETü ög ana

öğle

<< ETü *ȫdleyü belli vakitte (zarf), öğle vakti ETü ȫd vakit, saat +lAyU ≈? ETü öt- geçmek

öğren|mek

<< ETü ögren- alışmak, evcilleşmek, ünsiyet kazanmak ETü ögür sürü, topluluk +An- (Kaynak: OTWF I.158.)

öğrenci

öğrenici [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Étudiant [Fr.]: talib, soxté (softa), öyrenici YTü: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
öğrenci = Talebe = Elève

TTü öğren- +çI

 öğren-

Not: TTü fiile eklenen +IçI ekinin kırpılması keyfidir. TTü dilenci sözcüğünden analoji yapıldığı düşünülebilir. Ayrıca karş. Altayca ürgençi "öğrenci" (V. İvanov 1884).


20.08.2018
öğreti

ETü ögretig eğitim, terbiye ETü öğret- +I(g)

öğretmen

TTü öğret- +mAn

öğün

<< ETü ödün belirli zamanda [zarf] ETü ȫd zaman +(I)n

öğür

<< ETü ögür evcil hayvan sürüsü

öğür|mek

<< TTü ögür- bağırmak, böğürmek onom +kIr-