öğren|mek

öfemizm

Fr euphémisme İng euphemism hüsnü tabir EYun euphēmismós εὐϕηµισµός za.a. EYun euphēmizō εὐϕηµίζω zhayır söylemek +ism° § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun phēmí φημί zsöylemek

öfke

<< ETü öpke 1. akciğer, 2. hışım, kızgınlık ETü öp- öpmek, yutmak, ani nefes almak +gA

öfori

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia § EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak

öğe

ETü ög ana

öğle

<< ETü *ȫdleyü belli vakitte (zarf), öğle vakti ETü ȫd vakit, saat +lAyU ≈? ETü öt- geçmek

öğren|mek

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
kiçig erken ögret oġulka bilig [küçük iken öğret çocuğa ilmi] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol bilig ögrendi [ilim öğrendi] (...) ol maŋa bilig ögretti [bana ilim öğretti] ETü: öglenmek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
öglendi [[bir şeyi anlamayıp daha sonra idrak eden birini anlatmak için bu sözcük kullanılır]]

<< ETü ögren- alışmak, evcilleşmek, ünsiyet kazanmak ETü ögür sürü, topluluk +An- (Kaynak: OTWF I.158.)

Not: Erken TTü sıkça görülen öglen- ("akıllanmak, bilgilenmek" < ög "akıl") fiili kontaminasyon veya bilinçli kinaye olmalıdır. Bkz. TS sf. 5:3058-3059.

Benzer sözcükler: öğrenim, öğretmek, öğretim

Bu maddeye gönderenler: öğrenci, öğreti, öğretmen


25.02.2019
öğrenci

TTü öğren- +çI

öğreti

ETü ögretig eğitim, terbiye ETü öğret- +I(g)

öğretmen

TTü öğret- +mAn

öğün

<< ETü ödün belirli zamanda [zarf] ETü ȫd zaman +(I)n

öğür

<< ETü ögür evcil hayvan sürüsü