öğle

ödünç

<< ETü ötünç 1. dilek, niyaz, 2. (Oğuzca) borç ETü öt- öteye geçmek, ses duyurmak, borçlanmak, hak geçmek +(In)ç

öfemizm

Fr euphémisme İng euphemism hüsnü tabir EYun euphēmismós εὐϕηµισµός za.a. EYun euphēmizō εὐϕηµίζω zhayır söylemek +ism° § EYun εῦ ziyi, hayırlı EYun phēmí φημί zsöylemek

öfke

<< ETü öpke 1. akciğer, 2. hışım, kızgınlık ETü öp- öpmek, yutmak, ani nefes almak +gA

öfori

Fr euphorie sağlık ve zindelik duygusu, aşırı iyimserlik EYun euphoría ευφορία zhafiflik EYun eúphoros εύφορος zkolay taşınan, hafif +ia § EYun εύ ziyi EYun phérō φέρω ztaşımak

öğe

ETü ög ana

öğle

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
öḏleg [zaman], öḏleg keçer kişi tuymās [zaman geçer insan duymaz] (...) öyle [öğle vakti - Oğuz lehçesi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
öyle vaḳtı, öyle zemāni

<< ETü *ȫdleyü belli vakitte (zarf), öğle vakti ETü ȫd vakit, saat +lAyU ≈? ETü öt- geçmek

 öt-

Not: Aslı öyle olup "muayyen zamanda" anlamına gelir. Türkçe zarfların ad işlevi kazanma eğilimine paralel olarak öyün, öylen, öyleyin gibi ikincil zarf biçimleri türemiştir. • Karş. Moğ üde (a.a.) eTü-öncesi döneme ait bir Türkçe alıntıdır.

Benzer sözcükler: öğlen, öğleyin

Bu maddeye gönderenler: eğlen- (eğlence), öğün, oyala-


03.08.2021
öğren|mek

<< ETü ögren- alışmak, evcilleşmek, ünsiyet kazanmak ETü ögür sürü, topluluk +An- (Kaynak: OTWF I.158.)

öğrenci

TTü öğren- +çI

öğreti

ETü ögretig eğitim, terbiye ETü öğret- +I(g)

öğretmen

TTü öğret- +mAn

öğün

<< ETü ödün belirli zamanda [zarf] ETü ȫd zaman +(I)n