öğür|mek

öğrenci

TTü öğren- +çI

öğreti

ETü ögretig eğitim, terbiye ETü öğret- +I(g)

öğretmen

TTü öğret- +mAn

öğün

<< ETü ödün belirli zamanda [zarf] ETü ȫd zaman +(I)n

öğür

<< ETü ögür evcil hayvan sürüsü

öğür|mek

TTü: [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
Şenzebe bir kez heybet ile [korku ile] katı ögürdi, şöyle kim anuŋ āvāzı arslanı yirinden itti TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
öğürmek: Ö ö diye göğüsten ses etmek. Hayvanlar, öküz ve inek böğürmek.

<< TTü ögür- bağırmak, böğürmek onom +kIr-

Benzer sözcükler: öğürme, öğürtmek, öğürtü


08.06.2015
öğüt

<< ETü öt/ögüt akıl, fikir, nasihat <? ETü ö- düşünmek, anlamak +Ut

öğüt|mek

<< ETü ögit- öğüttürmek ETü ögi- öğütmek, toz haline getirmek +It-

ökaliptüs

YLat eucalyptus Avustralya kökenli bir ağaç (İlk kullanım: 1788 L'Héritier, Fr. botanikçi.) EYun eukályptos ευκάλυπτος ziyi korunmuş § EYun εῦ ziyi EYun kalýptō καλύπτω zsaklamak, kapatmak

ökçe

<< OTü ökçe topuk, ayağın arka ucu OTü *ök geri, arka +çA

ökse

Yun iksía ιξία z1. asalak bir bitki, viscum album, 2. bu bitkiden elde edilen yapışkan madde EYun iksós ιξός za.a. << HAvr *weiks- a.a.