çul

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

[ Codex Cumanicus, 1303]
copta [eyer örtüsü] - Fa: čiaul - Tr: eyar yaboghi [eyer yapığı] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çul چول: Stragula. Pro cüll جلّ.

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.

Benzer sözcükler: çul çaput, çulsuz

Bu maddeye gönderenler: çapaçul, çulha, çullan-, çuval (çuvaldız)


20.05.2015
çulha

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş

çullan|mak

TTü çul +lAn-

çulluk

<< ETü çulık bir tür kuş

çuval

Fa cuwāl/cūl جوال/جول zkaba kumaştan yapılmış torba

çuvaldız

Fa cuwāl dūz جوال دوز zçul iğnesi § Fa cuwāl جوال zçul Fa dūz دوز zdiken kimse, dikiş iğnesi (Fa dūχtan, dūz- دوختن, دوز zdikmek )