çukur

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
fossatus [hendek] - Tr: čugur KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çukur: al-ḥafra [a.a.]

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

Benzer sözcükler: çukurlaşmak


04.10.2017
çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.

çulha

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş

çullan|mak

TTü çul +lAn-

çulluk

<< ETü çulık bir tür kuş

çuval

Fa cuwāl/cūl جوال/جول zkaba kumaştan yapılmış torba