çuha

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

çuha

[ Codex Cumanicus, 1303]
pannum lane [yün kumaş] - Fa: čoχa [çuha] - Tr: čakman [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
cübbesi-ile çuχası-ile χan Beyregüŋ ayağına düşdi.

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

Not: Osmanlı ve İslam kaynaklarında çuka ve çuḳāb yazımları görülür. Nihai kökeni belki bir Hint veya Doğu Asya dili olabilir.

Benzer sözcükler: çuhadar


08.11.2018
çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.

çulha

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş

çullan|mak

TTü çul +lAn-

çulluk

<< ETü çulık bir tür kuş