çubuk

çöven

<< OTü çoġan sabun gibi köpüren bir bitki, saponaria

çöz|mek

<< ETü çöz- çekip uzatmak

çözelti

TTü çöz- +(In)tI

çözüm

TTü çöz- +Im

çözünürlük

YTü çözün-

çubuk

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çıbık: al-ḳaḍību'l-raṭl min al-aġṣān [ağaçtan koparılan taze dal] KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
ani tikmaga bagladilar dage čibuχlar kamislar ani katte urdilar [onu direğe bağladılar ve çubuklar kamışlar (ile) katı vurdular] TTü: "... tütün çubuğu" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çubuḳ vel çibuḳ: (...) tubus longior ad tabacum sumendum in fumo [tütün dumanı çekmek için uzunca tüp]

<< ETü çöpik/çıpık değnek, dal <? ETü çöp a.a. +Ik Fa çūb چوب za.a.

 çöp2

Not: Karş. Fa çūb, çūbak چوبك (a.a.). Kaşgarî sözcüğün her iki biçiminin Türkçe olduğunu savunur.

Benzer sözcükler: çubuk kraker, çubuklu

Bu maddeye gönderenler: zıbık


04.10.2017
çuha

≈ Fa çōχa/çūḳa چوخه zbir tür yün kumaş ?

çukur

<< OTü çukur hendek, oyuk ETü çok-/çokı- delmek, oymak, (kuş) gagalamak

çul

Fa cul/cūl جل/جول zkaba kumaş, çuval bezi ≈ Ar cull جلّ za.a.

çulha

Fa culāh جلاه zkumaş dokuyan, dokumacı Fa cul çul, kaba kumaş

çullan|mak

TTü çul +lAn-