çorla|mak

çomar

Türkiye Türkçesi çokmar "1. iri başlı topuz, lobut, 2. iri başlı hayvan" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

çopur

Türkiye Türkçesi çapar "çilli, alacalı, çiçek bozuğu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çap- "çarpmak, lekelemek, alaca yapmak" fiilinden türetilmiştir.

çorak

Orta Farsça yazılı örneği bulunmayan *şōrak "tuzla, tuz gölü, tuz çölü" biçiminden alıntıdır. Orta Farsça biçim Orta Farsça çōr veya şōr "tuzlu" sözcüğünden türetilmiştir.

çorap

Arapça crb kökünden gelen cawrab veya cūrāb جورب/جوراب z "deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gurbā veya gərābā גרבא/גרבא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça gurābu "torba, kılıf, zarf" sözcüğü ile eş kökenlidir.

çorba

Farsça şōrbā شوربا z "et suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şōr شور z "1. tuzlu, 2. bulanık, bulama" ve Farsça با z "aş" sözcüklerinin bileşiğidir.

çorla|mak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, 1930 yılından önce]
çorlanmak: Hastalanmak, dertlenmek (...) Çorlu: Hastalıklı, dertli, illetli "aşırmak (argo)" [ Ekşi Sözlük, 2004]
çorlamak: samimi kişiler arasında olan hırsızlıktır. bir nevi haber vermeden ödünç alma, sonra da geri vermeme

Köken

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

Ek açıklama

Halk ağızlarından yakın dönemde kent argosuna aktarılmıştır.

Benzer sözcükler

çormak, çorlu


19.07.2018
çotra

İtalyanca ciotola "tas, kadeh, özellikle şarap kadehi" sözcüğünden alıntıdır. (Kaynak: Robert Dankoff, Evliya Çelebi Okuma Sözlüğü sf. 28.) İtalyanca sözcük Geç Latince cytola sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kotýlē κοτύλη z "tas, kadeh" sözcüğünden alıntıdır.

çöğür

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çök|mek

Eski Türkçe çök- "diz çökmek, oturmak" fiilinden evrilmiştir.

çökelek

Türkiye Türkçesi çök- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AlAk ekiyle türetilmiştir.

çökertme

Türkiye Türkçesi çökert- "indirmek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmiştir.