çorba

çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ETü çōk-/çoġık- saldırmak, çullanmak +(A)mAk

çomar

<<? TTü çokmar 1. iri başlı topuz, lobut, 2. iri başlı hayvan

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu

çorap

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب z [#crb] deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. ≈ Akad gurābu torba, kılıf, zarf

çorba

[ anon., Mukaddimetü'l-Edeb terc., y. 1300]
şōr kıldı şōrbānı [çorbayı tuzlu yaptı] (...) isitti [ısıttı] şōrbānı [ Geredeli İshak , Edviye-i Müfrede, 1389]
ve semiz tavuk şorvāsın içmekle ola [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
ve tīzcek ġıdā tedbīr ide oğlak eti bile şorbā ve daχı bunlaruŋ gibi

Fa şōrbā شوربا zet suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş § Fa şōr شور z1. tuzlu, 2. bulanık, bulama Fa با z

Not: Türkçe bulamac sözcüğünün karşılığıdır. Ar şurb "içme" fiiliyle eşleştirilmesi yanlıştır. Ar şūrabāc (a.a.) Farsçadan alıntıdır.

Benzer sözcükler: çorbacı

Bu maddeye gönderenler: çorak


28.02.2019
çorla|mak

?

çotra

İt ciotola tas, kadeh, özellikle şarap kadehi (Kaynak: DankoffEÇ sf. 28.)<< OLat cytola EYun kotýlē κοτύλη ztas, kadeh

çöğür

?

çök|mek

<< ETü çök- diz çökmek, oturmak

çökelek

TTü çök- +AlAk