çopur

çolpa

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çōl چول zeğri, sakat Fa پا zayak

çolpan

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ≈ Moğ çokimağ ağır tahta çekiç, tokmak +(A)mAk Moğ çoki- vurmak, darp etmek

çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz

çopur

"çiçek bozuğu" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Bağdad'a kapanan Çopur Bekir Paşa'ya dahı [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çopur: Lentiginosus. Çil yüzli. [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çapar: 1- Yüzü çilli insan (Cenubi Anadolu, Menteşe); 2- Rengi alacalı (Cenubi Anadolu); 2- çiçek bozuğu (Cenubi Anadolu).

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

 çap-

Not: Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. • Karş. Moğ çoġur = çakır/çağır "alaca, benekli".

Benzer sözcükler: çapar


13.12.2015
çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu

çorap

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب z [#crb] deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. ≈ Akad gurābu torba, kılıf, zarf

çorba

Fa şōrbā شوربا zet suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş § Fa şōr شور z1. tuzlu, 2. bulanık, bulama Fa با z

çorla|mak

Çing çor hırsız

çotanak

TTü çot/çota kesik, küt, bodur