çomak

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

<< ETü çoluk sakat ETü çol- parçalamak, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak

çolpa

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çawl چول zeğri Fa پا zayak

çolpan

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çomak: al-ˁaṣā. [[Uygurlar ve Müslüman olmayan diğer halklar Müslümanlara bu adı verir.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çomak [[topuz gibi yuvarlak başlı ahşap değnek]] TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
sen delü çomak direr gibi hemān [deli çomak toplar gibi] / dirşürürsüŋ çok mürīd, şeyχ fülān

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ETü çōk-/çoġık- saldırmak, çullanmak +(A)mAk

Not: Karş. Moğ çokimak "çekiç, tokmak" < çoki- "çakmak, darp etmek".

Bu maddeye gönderenler: çomar


04.10.2017
çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz Moğ çoki- vurmak, darp etmek

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu

çorap

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب z [#crb] deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. ≈ Akad gurābu torba, kılıf, zarf

çorba

Fa şōrbā شوربا zet suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş § Fa şōr شور z1. tuzlu, 2. bulanık, bulama Fa با z