çomak

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

<< ETü çoluk sakat ETü çol- kesmek, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak

çolpa

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çōl چول zeğri, sakat Fa پا zayak

çolpan

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çomak: al-ˁaṣā. [[Uygurlar ve Müslüman olmayan diğer halklar Müslümanlara bu adı verir.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çomak [[topuz gibi yuvarlak başlı ahşap değnek]] TTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
sen delü çomak direr gibi hemān [deli çomak toplar gibi] / dirşürürsüŋ çok mürīd, şeyχ fülān

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ≈ Moğ çokimağ ağır tahta çekiç, tokmak +(A)mAk Moğ çoki- vurmak, darp etmek

Not: Moğ önseste /ç/ ETü /t/ sesine tekabül eder. Karş. ETü tokı- ("vurmak, darp etmek"), tokmak ("ağır tahta çekiç"). Ancak paralel bir ses evrimi Türkçede de görülmüş olabilir.

Bu maddeye gönderenler: çomar


07.07.2021
çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu

çorap

Ar cawrab/cūrāb جورب/جوراب z [#crb] deri veya bez torba, yumuşak deriden iç ayak kılıfı Aram gurbā/gərābā גרבא/גרבא za.a. ≈ Akad gurābu torba, kılıf, zarf

çorba

Fa şōrbā شوربا zet suyu, et suyuyla yapılan nohut yemeği, karışık aş § Fa şōr شور z1. tuzlu, 2. bulanık, bulama Fa با z