çolpan

çoğul

TTü çok +Il

çoğulcu

YTü çoğul +cI

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

<< ETü çoluk sakat ETü çol- kesmek, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak

çolpa

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çōl چول zeğri, sakat Fa پا zayak

çolpan

[ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
çolpan vulg. çoban yıldızı KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çolpan [[Zühre yıldızı]]

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

Not: Türk dillerine has bir ad olmakla birlikte etimolojisi muammadır. 8. yy sonrasına ait bir Köktürkçe metinde İrani bir dilden alıntı olan Nahid "Venüs" kullanılır. • Çolpan 'dan bozulmuş olan çoban yıldızı deyimi 14. yy'dan itibaren kaydedilmiştir.


06.09.2017
çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ≈ Moğ çokimağ ağır tahta çekiç, tokmak +(A)mAk Moğ çoki- vurmak, darp etmek

çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak

çorak

OFa *şōrak tuzla, tuz gölü, tuz çölü OFa çōr/şōr tuzlu