çolpa

çoğal|mak

TTü çōk kalabalık +Al-

çoğul

TTü çok +Il

çoğulcu

YTü çoğul +cI

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü << ETü çawk/*çoğuk ses, avaz ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

<< ETü çoluk sakat ETü çol- parçalamak, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak

çolpa

[ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1800]
al-afīk [Ar.]: Hazm ve rüşdü ve hīle ve fetāneti kalīl olan ˁāciz ve çolpā ādeme denir.

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çawl چول zeğri Fa پا zayak

 çevgan, pa

Benzer sözcükler: çolpaz


04.06.2015
çolpan

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ETü çōk-/çoġık- saldırmak, çullanmak +(A)mAk

çomar

<<? TTü çokmar 1. iri başlı topuz, lobut, 2. iri başlı hayvan

çopur

≈ TTü çapar çilli, alacalı, çiçek bozuğu TTü çap- çarpmak, lekelemek, alaca yapmak