çolak

çocuk

<< ETü çocuk yavru, özellikle domuz yavrusu çoc

çoğal|mak

TTü çōk kalabalık +Al-

çoğul

TTü çok +Il

çoğulcu

YTü çoğul +cI

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk

çolak

ETü: [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
aχsak çolok [aksak çolak] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çoluk [[tek kollu]] (...) çolḳuy etük [[topuğu parçalanmış çizme. Bundan hareketle eli sakat olan kişiye 'çolḳuy eliglig' denir]] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çolak: Manum mutilus, mancus [kolu sakat].

<< ETü çoluk sakat ETü çol- kesmek, sakatlamak +Uk ≈ ETü çal- vurmak, kesmek, koparmak

 çal-

Not: Karş. TTü çalık "sakat, bir organı kesik".


14.07.2021
çolpa

Fa çōlpā چولپا zsakar, beceriksiz § Fa çōl چول zeğri, sakat Fa پا zayak

çolpan

<< OTü çolpan Venüs gezegeni, Zühre ?

çoluk çocuk

TTü oluk çocuk TTü ol- olmak, oluşmak, hasıl olmak

çomak

<< ETü çokmak/çomak sopa, topuz ≈ Moğ çokimağ ağır tahta çekiç, tokmak +(A)mAk Moğ çoki- vurmak, darp etmek

çomar

<< TTü çokmar 1. iri başlı tokmak, topuz, 2. iri başlı hayvan Moğ çokimağ ağır ağaç tokmak, topuz