çoban

çizgi

TTü çiz- +gU

çizi1
çizi2

İng cheesy peynirli İng cheese peynir (<< Eİng cése a.a. ≈ EYAlm chāsi a.a. ) Lat caseus a.a.

çiziktir|mek

TTü çiz- +ik-

çizme

<? TTü çiz- +mA

çoban

OTü: [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ˁadl-ile yüz kurdı bir çūbān kılam TTü: [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
Mūsā hem anuŋ-içün çūbān-ıdı (...) çūpān gerek ṭağda dura Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çupan: berger (...) çupan aldatıcı: sorte d'épervier

Fa çōbān/şūpān/şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان zdavar güden << OFa şupān a.a. (≈? Ave *fşu-pāna- a.a. § Ave fşu- davar Ave pāna- koruyan, gözeten )

 +ban

Not: Karş. Kürd şivân (a.a.). Doğu Türk dilleriyle ortak olan sözcüğün Türkçeye Kürtçeden alınmış olması ihtimali yoktur. • Çoban yıldızı deyiminde kastedilen Çolpan yıldızı 'dır. Çolpan maddesine bakınız.

Benzer sözcükler: çoban aldatan, çoban köpeği, çoban yıldızı


09.08.2020
çocuk

<< ETü çocuk yavru, özellikle domuz yavrusu çoc

çoğal|mak

TTü çōk kalabalık +Al-

çoğul

TTü çok +Il

çoğulcu

YTü çoğul +cI

çok

<< ETü çōk kalabalık, gürültü? ETü çawı-/çoġı- ses etmek +Uk