çizme

çizelge

TTü çiz- +AlgA

çizgi

TTü çiz- +gU

çizi1
çizi2

İng cheesy peynirli İng cheese peynir (<< Eİng cése a.a. ≈ EYAlm chāsi a.a. ) Lat caseus a.a.

çiziktir|mek

TTü çiz- +ik-

çizme

TTü: "uzun konçlu ayakkabı" [ Osmanlı Kanunnameleri, <1512]
TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
çizme taˁbīr olunan ayakkabı... ki İran Türkisinde çekme derler

<? TTü çiz- +mA

 çiz-

Not: TTü çiz- fiiliyle ilgili görünse de semantik evrimi açık değildir. Eren'in çözme edik önerisi gerek semantik gerek fonetik açıdan zayıftır.


29.10.2020
çoban

Fa çōbān/şūpān/şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان zdavar güden << OFa şupān a.a. (≈? Ave *fşu-pāna- a.a. § Ave fşu- davar Ave pāna- koruyan, gözeten )

çocuk

<< ETü çocuk yavru, özellikle domuz yavrusu çoc

çoğal|mak

TTü çōk kalabalık +Al-

çoğul

TTü çok +Il

çoğulcu

YTü çoğul +cI