çiziktir|mek

çizburger

İng cheeseburger peynirli hamburger § İng cheese peynir İng hamburger

çizelge

TTü çiz- +AlgA

çizgi

TTü çiz- +gU

çizi1
çizi2

İng cheesy peynirli İng cheese peynir (<< Eİng cése a.a. ≈ EYAlm chāsi a.a. ) Lat caseus a.a.

çiziktir|mek

TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
cızıktırmak: çezginmek [cız cız etmek, yakınmak], yazı yazmak

TTü çiz- +ik-

 çiz-

Not: +Iktır- eki burada +IştIr- anlamındadır. Arkaik dönüşlü fiil eki +Ik- kullanılmıştır.


12.05.2021
çizme

<? TTü çiz- +mA

çoban

Fa çōbān/şūpān/şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان zdavar güden << OFa şupān a.a. (≈? Ave *fşu-pāna- a.a. § Ave fşu- davar Ave pāna- koruyan, gözeten )

çocuk

<< ETü çocuk yavru, özellikle domuz yavrusu çoc

çoğal|mak

TTü çōk kalabalık +Al-

çoğul

TTü çok +Il