çizgi

çivit

Eski Türkçe çivit "çekirdek boyası" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe çigit "çekirdek" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

çiy

Eski Türkçe çi "ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)" sözcüğünden evrilmiştir.

çiz|mek

Orta Türkçe cız- veya çız- "sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak" fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen yaz- sözcüğü ile eş kökenlidir.

çizburger

İngilizce cheeseburger "peynirli hamburger" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" ve İngilizce hamburger sözcüklerinin bileşiğidir.

çizelge

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Yeni Türkçe +AlgA ekiyle türetilmiştir.

çizgi
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "1. hat, 2. çizik" [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Sillon: çizgi (...) Rature: çizgi. [ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
Raie: چزگى tchizgui [çizgi], چزى tchizy [çizi] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çizgi: Çizi, hat. El ve alın çizgileri.

Köken

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için çiz- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

çizgi film, çizgi roman, çizgilemek, çizgili, çizgisel, çizgisiz


28.08.2018
çizi1
çizi2

İngilizce cheesy "peynirli" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce cheese "peynir" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen cése sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen chāsi sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Almanca sözcük Latince aynı anlama gelen caseus sözcüğünden alıntıdır.

çiziktir|mek

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +ik° ekiyle türetilmiştir.

çizme

Türkiye Türkçesi çiz- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mA ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

çoban

Farsça çōbān veya şūpān veya şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان z "davar güden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen şupān sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fşu-pāna- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde fşu- "davar" ve Avesta (Zend) dilinde pāna- "koruyan, gözeten" sözcüklerinin bileşiğidir. )