çizgi

çivit

<< ETü çivit çekirdek boyası ≈? ETü çigit çekirdek

çiy

<< ETü çi ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)

çiz|mek

<< OTü cız-/çız- sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak ≈ ETü yaz- a.a.

çizburger

İng cheeseburger peynirli hamburger § İng cheese peynir İng hamburger

çizelge

TTü çiz- +AlgA

çizgi

TTü: "1. hat, 2. çizik" [ M. Viguier, Elémens de la langue turque, 1790]
Sillon: çizgi (...) Rature: çizgi. [ George Rhasis, Vocabulaire François-Turc, 1828]
Raie: چزگى tchizgui [çizgi], چزى tchizy [çizi] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çizgi: Çizi, hat. El ve alın çizgileri.

TTü çiz- +gU

 çiz-

Benzer sözcükler: çizgi film, çizgi roman, çizgilemek, çizgili, çizgisel, çizgisiz


28.08.2018
çizi1
çizi2

İng cheesy peynirli İng cheese peynir (<< Eİng cése a.a. ≈ EYAlm chāsi a.a. ) Lat caseus a.a.

çiziktir|mek

TTü çiz- +ik-

çizme

<? TTü çiz- +mA

çoban

Fa çōbān/şūpān/şiwān چوبان/چبان/شبان/شوان zdavar güden << OFa şupān a.a. (≈? Ave *fşu-pāna- a.a. § Ave fşu- davar Ave pāna- koruyan, gözeten )