çitlembik

çise|mek

<< OTü çise- hafifçe yağmur yağmak ETü çi nem, yaşlık +sA-

çiş

<< ETü çiş çocukların işemesi için söylenen bir söz çoc

çit

<< ETü çıt/çit çalı çırpıdan yapılan ayıraç

çita

İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan Hind cītā a.a. Sans çitrakāya चित्रकाय zalacagövde, a.a.

çiti

TTü çit- hafifçe çatıştırmak, sürtmek, ovalamak +I(g)

çitlembik

KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
nizole [fındık] - Fa: fenduk - Tr: čatlauk TTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çatlawuḳ: al-bunduḳ [fındık] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
çitlemik/çitlemmik TTü: [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
menevş ve çitlenbik taˁbīr olunan meyvaya derler, sakızlık ağacınıŋ meyvasıdır (...) Türkistanda çatlağuç derler. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çıtlık: Sakız ağacının kırmızı meyvası.

<< OTü çıtlamuk/çatlağuk fındık, çekirdek OTü çatla-/çıtla- +mUk onom çat/çıt +lA-

 çekirdek

Not: Önseste /ç/ etkisiyle sesli incelemesi tipiktir. /b/ ara sesi *çitlemmik ara biçiminden dissimilasyon yoluyla türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler: çıtımık, çıtlık


06.01.2018
çivi

<< ETü *çıv/çız çivi

çivit

<< ETü çivit çekirdek boyası ≈? ETü çigit çekirdek

çiy

<< ETü çi ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)

çiz|mek

<< OTü cız-/çız- sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak ≈ ETü yaz- a.a.

çizburger

İng cheeseburger peynirli hamburger § İng cheese peynir İng hamburger