çiti

çiroz

Yun tsíros τζύρος/τζήρος zyağ veya salamura küpü (Kaynak: DuCG sf. 2:1569, 1576)≈ İt ziro a.a.

çise|mek

<< OTü çise- hafifçe yağmur yağmak ETü çi nem, yaşlık +sA-

çiş

<< ETü çiş çiş çocukların işemesi için söylenen bir söz çoc

çit

<< ETü çıt/çit çalı çırpıdan yapılan ayıraç

çita

İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan Hind cītā a.a. Sans çitrakāya चित्रकाय zalacagövde, a.a.

çiti

TTü: [ Pîr Mehmed b. Yusuf, Terceman, <1461]
Bir nesnenüŋ ağzın çiticek ve ilecek ufacık ağaçlar ve çivicikler. TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çitmek: Çitilemek, elde sıkıştırmak, oğuşturup çamaşır ovalamak.

TTü çit- hafifçe çatıştırmak, sürtmek, ovalamak +I(g)

 çat-

Not: Fiilin özgün anlamı "çıtırtı ve hışırtı sesi çıkaracak şekilde birbirine sürtmek" olmalıdır. Çıt- ve çat- fiilleri onomatope yapısı sergiler.

Benzer sözcükler: çitmek, çitilemek, çitinmek


04.06.2015
çitlembik

<< OTü çıtlamuk/çatlağuk fındık, çekirdek OTü çatla-/çıtla- +mUk onom çat/çıt +lA-

çivi

<< ETü *çıv/çız çivi

çivit

<< ETü çivit çekirdek boyası ≈? ETü çigit çekirdek

çiy

<< ETü çi ıslaklık, rutubet (ad), ıslak, rutubetli (sıfat)

çiz|mek

<< OTü cız-/çız- sivri bir uçla çentmek, nakşetmek, yazmak ≈ ETü yaz- a.a.