çit

çirkef

Fa çirk-āb چرك آب zpis su, lağım § Fa çirk چرك zpis, pislik Fa āb آب zsu

çirkin

Fa çirkīn چركين zpis, kirli Fa çirk چرك zpislik, kir, irin +īn

çiroz

Yun tsíros τζύρος/τζήρος zyağ veya salamura küpü (Kaynak: DuCG sf. 2:1569, 1576)≈ İt ziro a.a.

çise|mek

<< OTü çise- hafifçe yağmur yağmak ETü çi nem, yaşlık +sA-

çiş

<< ETü çiş çiş çocukların işemesi için söylenen bir söz çoc

çit

ETü: [ Uyğur Kağan Yazıtı, 759]
çıt anta tokıtdım [orada bir çit/set ördürdüm] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çit: al-χuṣṣ min al-ḳaṣab awi'l-şawk [kamış ve dikenden yapma ayıraç] TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
χānelerinüŋ kārgīr binā dīvārları olmayup çitden mebnīdir

<< ETü çıt/çit çalı çırpıdan yapılan ayıraç


06.02.2015
çita

İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan Hind cītā a.a. Sans çitrakāya चित्रकाय zalacagövde, a.a.

çiti

TTü çit- hafifçe çatıştırmak, sürtmek, ovalamak +I(g)

çitlembik

<< OTü çıtlamuk/çatlağuk fındık, çekirdek OTü çatla-/çıtla- +mUk onom çat/çıt +lA-

çivi

<< ETü *çıv/çız çivi

çivit

<< ETü çivit çekirdek boyası ≈? ETü çigit çekirdek