çise|mek

çipura

TTü çupra/çopra balık kılçığı ≈ TTü cibre üzüm ve başka meyve posası ?

çiriş

Fa sirīş سريش zzambakgillerden bir bitki, asphodelus, bu bitkinin kökünden elde edilen tutkal << Ave/OFa sirīş a.a. ≈ Ave sraeş- hamur, tutkal

çirkef

Fa çirk-āb چرك آب zpis su, lağım § Fa çirk چرك zpis, pislik Fa āb آب zsu

çirkin

Fa çirkīn چركين zpis, kirli Fa çirk چرك zpislik, kir, irin +īn

çiroz

Yun tsíros τζύρος/τζήρος zyağ veya salamura küpü (Kaynak: DuCG sf. 2:1569, 1576)≈ İt ziro a.a.

çise|mek

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çisedi & çiledi: maṭara ṭallan [ince yağmur yağdı] TTü: çisenti [ Ahterî-i Kebir, 1545]
ar-rikk [Ar.]: Yağmur çisentisi ki matār-i zāˁife [hafif yağmur] dirler.

<< OTü çise- hafifçe yağmur yağmak ETü çi nem, yaşlık +sA-

 çiy

Benzer sözcükler: çiselemek, çisenti


22.09.2019
çiş

<< ETü çiş çocukların işemesi için söylenen bir söz çoc

çit

<< ETü çıt/çit çalı çırpıdan yapılan ayıraç

çita

İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan Hind cītā a.a. Sans çitrakāya चित्रकाय zalacagövde, a.a.

çiti

TTü çit- hafifçe çatıştırmak, sürtmek, ovalamak +I(g)

çitlembik

<< OTü çıtlamuk/çatlağuk fındık, çekirdek OTü çatla-/çıtla- +mUk onom çat/çıt +lA-