çirkin

çip

İng chip 1. yonga, kıymık, 2. mikroelektronik entegre devre

çipil

<< TTü çepel bulaşık, pis; pislik <? TTü çap- çalmak, bulamak, alaca yapmak

çipura

TTü çupra/çopra balık kılçığı ≈ TTü cibre üzüm ve başka meyve posası ?

çiriş

Fa sirīş سريش zzambakgillerden bir bitki, asphodelus, bu bitkinin kökünden elde edilen tutkal << Ave/OFa sirīş a.a. ≈ Ave sraeş- hamur, tutkal

çirkef

Fa çirk-āb چرك آب zpis su, lağım § Fa çirk چرك zpis, pislik Fa āb آب zsu

çirkin

[ Codex Cumanicus, 1303]
turpis - Fa:χist [χişt] - Tr: čirχin [ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
niçe kim fısk u fesād çirkin χular [huylar]

Fa çirkīn چركين zpis, kirli Fa çirk چرك zpislik, kir, irin +īn

Not: Farsçada "kirli" anlamına gelen sözcük, Türkçede Fa χişt yerine "görüntüsü nahoş" anlamında kullanılagelmiştir.

Bu maddeye gönderenler: çirkef


11.12.2015
çiroz

Yun tsíros τζύρος/τζήρος zyağ veya salamura küpü (Kaynak: DuCG sf. 2:1569, 1576)≈ İt ziro a.a.

çise|mek

<< OTü çise- hafifçe yağmur yağmak ETü çi nem, yaşlık +sA-

çiş

<< ETü çiş çiş çocukların işemesi için söylenen bir söz çoc

çit

<< ETü çıt/çit çalı çırpıdan yapılan ayıraç

çita

İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan Hind cītā a.a. Sans çitrakāya चित्रकाय zalacagövde, a.a.