çipura

çinko2

İt cinque beş << Lat quinque, quint- a.a.

çintar

~? Fa *çandar çınar ağacı

çintemani

Sans çintāmani चिन्तामणि zdilek taşı, efsanevi bir cevher § Sans çintā dilek, kaygı Sans mani kristal, mücevher

çip

İng chip 1. yonga, kıymık, 2. mikroelektronik entegre devre

çipil

<< TTü çepel bulaşık, pis; pislik <? TTü çap- çalmak, bulamak, alaca yapmak

çipura

"balık türü, sparus aurata" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çupra: Türkîde balık kılçığı. Çupra balığı: Taş balığı gibi yuvarlak bir kılçıklı balık. (...) çopurina: İzmarit resminde elli dirhemlik balıktır.

TTü çupra/çopra balık kılçığı ≈ TTü cibre üzüm ve başka meyve posası ?

Not: Yun tsipúra τσιπούρα "çipura balığı" ve tsípuro τσίπουρο "üzüm posası, posadan damıtılan rakı" Türkçeden alıntı olabilir. Ancak Yunanca balık adının Türkçeden alınması son derece kural dışıdır.

Benzer sözcükler: çupra


14.09.2017
çiriş

Fa sirīş سريش zzambakgillerden bir bitki, asphodelus, bu bitkinin kökünden elde edilen tutkal << Ave/OFa sirīş a.a. ≈ Ave sraeş- hamur, tutkal

çirkef

Fa çirk-āb چرك آب zpis su, lağım § Fa çirk چرك zpis, pislik Fa āb آب zsu

çirkin

Fa çirkīn چركين zpis, kirli Fa çirk چرك zpislik, kir, irin +īn

çiroz

Yun tsíros τζύρος/τζήρος zyağ veya salamura küpü (Kaynak: DuCG sf. 2:1569, 1576)≈ İt ziro a.a.

çise|mek

<< OTü çise- hafifçe yağmur yağmak ETü çi nem, yaşlık +sA-