çip

çini

Farsça çīnī چينى z "Çin işi, özellikle Çin porseleni" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Çīn özel adından türetilmiştir.

çinko1

İtalyanca zinco "metalik bir element, tutya" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yüksek Almanca zinko "1. zıpkın, diken, çatal dişi, 2. metalik bir element, tutya" sözcüğünden alıntıdır.

çinko2

İtalyanca cinque "beş" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen quinque, quint- sözcüğünden evrilmiştir.

çintar

Farsça yazılı örneği bulunmayan *çandar "çınar ağacı" biçiminden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

çintemani

Sanskritçe çintāmani चिन्तामणि z "dilek taşı, efsanevi bir cevher" sözcüğünden alıntıdır. Sanskritçe sözcük Sanskritçe çintā "dilek, kaygı" ve Sanskritçe mani "kristal, mücevher" sözcüklerinin bileşiğidir.

çip
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1988]
Bilgisayarlarda kullanılan (...) 'çip' adıyla anılan küçük silikon kristaller yani entegre devreler

Köken

İngilizce chip "1. yonga, kıymık, 2. mikroelektronik entegre devre" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için cips maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

chip, chip para

Bu maddeye gönderenler

mikroçip


29.12.2014
çipil

Türkiye Türkçesi çepel "bulaşık, pis; pislik" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi çap- "çalmak, bulamak, alaca yapmak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

çipura

Türkiye Türkçesi çupra veya çopra "balık kılçığı" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi cibre "üzüm ve başka meyve posası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

çiriş

Farsça sirīş سريش z "zambakgillerden bir bitki, asphodelus, bu bitkinin kökünden elde edilen tutkal" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde ve Orta Farsça aynı anlama gelen sirīş sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde sraeş- "hamur, tutkal" sözcüğü ile eş kökenlidir.

çirkef

Farsça çirk-āb چرك آب z "pis su, lağım" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çirk چرك z "pis, pislik" ve Farsça āb آب z "su" sözcüklerinin bileşiğidir.

çirkin

Farsça çirkīn چركين z "pis, kirli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çirk چرك z "pislik, kir, irin" sözcüğünden +īn ekiyle türetilmiştir.