çiğit

çifte

Fa cufte چفته zçift nesne Fa cuft çift +a

çiftlik

Fa cuft جفت zçift, özellikle bir çift öküz

çigan

Fr tsigane çingene Mac cigány çingene Yun tsingána τσιγγάνα z

çiğ

<< ETü çīg ıslak, nemli ≈ ETü yīg pişmemiş (özellikle et), ham

çiğdem

<< ETü çigidem bir bitki adı ≈ ETü yigde iğde

çiğit

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çigit: ḥabb al-ḳutn [pamuk tohumu - Argu lehçesi] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çiğit: Yüzde çil lekesi, et beni. Çekirdek, kabuklu tohum, hususan pamuk tohumu ve süprüntüsü.

≈ TTü çiğirt/çiğirdim/çiğirdek çekirdek << ETü çigit pamuk çekirdeği

 çekirdek

Not: Ünsüze bitişen /r/ erimesi Türkçenin her döneminde tipiktir.

Bu maddeye gönderenler: çivit


31.01.2018
çiğne|mek

<< OTü çayna- çiğnemek

çikolata

İt cioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi İsp chocolate a.a. Nahuatl xocolatl kakaodan yapılan içecek § Nahuatl xocolli acı Nahuatl atl su

çil

<< ETü çıl darp izi, benek, alaca ≈ ETü çal alaca

çilav

Fa çilāw/çalāw چلاو zpirinç pilavı

çile|mek

<< ETü çile- az ıslatmak ETü çi ıslaklık, nem +lA-