çiçek

çıtak

<< TTü çatak çatan, çarpışan, kavgacı TTü çat-

çıtı pıtı

onom çıt pıt/çıtır pıtır

çıtır

onom kırılma veya çatlama veya gıcırdama sesi

çıvgar

Yun zevgári(on) ζευγάρι z [küç.] çift, çift koşulan hayvan EYun zeûgos ζεῦγος zçift +arion

çıyan

<< ETü çadan akrep ETü çat- vurmak, sokmak +(g)An

çiçek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
χua çeçek (...) χualıġ çeçeklig ETü: "... bir hastalık" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çeçek [[çiçek. Çigil lehçesinde kızamık ve çiçek hastalığına da bu ad verilir]] ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
yaşarmış çeçekler ḳurır terk [yeşermiş çiçekler çabucak kurur]

<< ETü çeçek çiçek

Not: Karş. Moğ çeçeg (a.a.). Önseste /ç/ etkisiyle sesli incelmesi görülür.

Benzer sözcükler: çiçeği burnunda, çiçeklenmek, su çiçeği


14.11.2019
çift

Fa cuft جفت zeş, iki şeyin biri, çift koşulan öküz << OFa cuχt a.a. ≈ Ave yuχta- a.a. << HAvr *i̯ug-to- HAvr *i̯ewg- çift koşmak, iki şeyi birleştirmek

çifte

Fa cufte چفته zçift nesne Fa cuft çift +a

çiftlik

Fa cuft جفت zçift, özellikle bir çift öküz

çigan

Fr tsigane çingene Mac cigány çingene Yun tsingána τσιγγάνα z

çiğ

<< ETü çīg ıslak, nemli ≈ ETü yīg pişmemiş (özellikle et), ham