çevirmen

çetrefil

?

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

YTü: "mütercim" [ Cumhuriyet - gazete, 1935]
Çevirmen, eser sahibinin vaktile yanında çalışmıştır.

TTü çevir- +mAn

 çevir-


20.03.2015
çevlik

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe, 3. girdap, 4. dönemeç, kıvrım TTü çevür- +Uk

çevre

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A

çevreci

TTü çevre +çI

çeyiz

Ar cahāz جَهَاز z [#chz fiˁāl msd.] 1. donanım, 2. nikâhta kız tarafınca verilen hediyeler

çeyrek

Fa çār-yak چار يك zdörtte bir