çevik

çete

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak

çetele

TTü çet-/çent- kertmek

çetin

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

çetrefil

?

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

[ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
ben şöyle endīşe kıldum ki çevük ḥīleler birle bu işe girem [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
at ayağı külük, ozan dili çevük olur.

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

 çabuk

Benzer sözcükler: çevik kuvvet


29.06.2015
çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

TTü çevir- +mAn

çevlik

<< TTü çevrik 1. etraf, 2. etrafı çevrili yer, bahçe, 3. girdap, 4. dönemeç, kıvrım TTü çevür- +Uk

çevre

<< OTü çevre etraf, muhit ETü çevür- +A