çetrefil

çeşmibülbül

Fa çaşm-i bulbul چشم بلبل zbülbül gözü, bir tür cam işi § Fa çaşm چشم zgöz Ar bulbul2 بلبل zibrik veya ibrik ağzı, sürahi

çeşni

Fa çāşnī چاشنى ztadım << OFa çaşnik a.a. (Fa/OFa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, yemek +ī )

çete

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak

çetele

TTü çet-/çent- kertmek

çetin

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

çetrefil

"Balkan şivesi" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
çetrefil: Çatakların ve sair berberenin çatra patra lisanı "genel olarak bozuk şive" [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
çetrefil: Rumeli halkının ve Çerkeslerin söyledikleri gibi Türkçeyi yanlış ve bozuk şive ile söyleme "... anlaşılması güç, karmaşık" [ Cumhuriyet - gazete, 1932]
Arap ve Acem karışık çetrefil dilimiz bile garbın fikriyat ve bediiyatile temasımızda sonra

?

Not: Karş. çat pat, çatra patra (bir dili eksik veya yanlış şive ile konuşma ifade eden deyimler).

Benzer sözcükler: çetrefilleşmek, çetrefilli


11.12.2015
çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im

çevirmen

TTü çevir- +mAn