çetin

çeşme

Fa çaşme چشمه zgöz gibi olan şey, pınar, göze << OFa çaşmag a.a. OFa çaşm göz +a

çeşmibülbül

Fa çaşm-i bulbul چشم بلبل zbülbül gözü, bir tür cam işi § Fa çaşm چشم zgöz Ar bulbul2 بلبل zibrik veya ibrik ağzı, sürahi

çeşni

Fa çāşnī چاشنى ztadım << OFa çaşnik a.a. (Fa/OFa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, yemek +ī )

çete

TTü çat-/çet- vurmak, çalmak

çetele

TTü çet-/çent- kertmek

çetin

[ anon., Kitabü'l-İdrak Haşiyesi, <1402]
çetin koz [çetin ceviz] TTü: [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
girdūy [Fa.]: çetīn چتين koz. TTü: "... zor, zahmetli" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çetīn: Düşvār, müşkil, güç. Difficilis, arduus.

TTü çat- vurmak, çarpmak +In

 çat-

Not: Karş. Kırg çetin, Kazak çitin "sert, güç". Ancak Orta Türkçe dönemine ait Çağatayca ve Kıpçakça metinlerde bu sözcüğe rastlanmaz.


04.06.2015
çetrefil

?

çevgan

Fa çawgān چوگان zucu kıvrık değnek, bu değnekle oynanan oyun, polo << OFa çawl چول zkıvrık, eğri (Kaynak: Steingass 403)

çevik

Fa çābuk/çabuk چبك/چابك zacul, tez, hızlı

çevir|mek

<< ETü çevür- çevirmek, döndürmek

çevirim

TTü çevir- +Im