çeri2

çepiş

<< ETü çepiş büyükçe keçi yavrusu ≈ Fa çapiş/çapuş چپش za.a.

çerçeve

Fa çārçūba چار چوبه zdört çubuk, dörtgen, a.a. § Fa çār چار zdört Fa çūba چوبه zçubuk (<< OFa çobak a.a. )

çerçi

<< OTü çerçi seyyar satıcı, pazarcı ?

çerez

Fa çaras چرس zdilenciye verilen sadaka

çeri1

<< ETü çerig savaşta asker safı, ordu

çeri2

çeri domatesi [ Milliyet - gazete, 1992]
'nektarin' tüysüz şeftali, 'çeri' domatesi, somon füme

İng cherry kiraz İng cherries a.a. Fr cerise a.a. Lat cerasia/cerisia a.a.

 kiraz


04.09.2017
çerme

Fa çarma at, özellikle kır veya boz at; kösele

çermik

Erm çermig ջերմիկ zılıca Erm çerm ջերմ zısı, sıcak Fa/OFa garm گرم za.a.

çeşit

Fa çaşīdan, çāş- چشيدن ztatmak, tadına bakmak ≈ Ave çāş- a.a. << HAvr *geus- tatmak, seçmek

çeşm

Fa/OFa çaşm چشم zgöz << EFa çaşman- a.a. << HAvr *kʷeks-mn- görme, aydınlanma, ışık HAvr *kʷek- görmek

çeşme

Fa çaşma چشمه zgöz gibi olan şey, pınar, göze << OFa çaşmag a.a. OFa çaşm göz +a