çepiş

çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı

çent|mek

<< TTü çet-/çent- kertmek, bıçak ucuyla oymak <? TTü çat-

çeper

<< Fa çapar/çanbar چپر/چنبر z1. kuşak, halka, kasnak, 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe, 3. çit, çevre duvarı, çevirme Fa çapīdan چپيدن zdönmek

çepiş

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çepiş [altı aylık keçi yavrusu]

<< ETü çepiş büyükçe keçi yavrusu ≈ Fa çapiş/çapuş چپش za.a.

Not: Shcherbak 120 ve Claus sf. 399 İrani bir dilden alıntı olasılığı üzerinde dururlar.


05.02.2015
çerçeve

Fa çārçūbe چار چوبه zdört çubuk, dörtgen, a.a. § Fa çār چار zdört Fa çūbe چوبه zçubuk (<< OFa çobag a.a. )

çerçi

<< OTü çerçi seyyar satıcı, pazarcı ?

çerez

Fa çaras چرس zdilenciye verilen sadaka

çeri1

<< ETü çerig savaşta asker safı, ordu ≈ Moğ çerig/çereg a.a.

çeri2

İng cherry kiraz İng cherries a.a. Fr cerise a.a. Lat cerasia/cerisia a.a.