çeper

çene

<< OTü çāŋa/çeŋe alt çene Fa çāne چانه zçene kemiği, alt çene << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.

çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı

çent|mek

<< TTü çet-/çent- kertmek, bıçak ucuyla oymak <? TTü çat-

çeper

[ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
çeper (Bitlis): bağçaların etrafına dikilen ince daldan siper. [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
çeper: Bir boşluğu meydana getiren kenarlardan her biri, cidar.

<< Fa çapar/çanbar چپر/چنبر z1. kuşak, halka, kasnak, 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe, 3. çit, çevre duvarı, çevirme Fa çapīdan چپيدن zdönmek

Bu maddeye gönderenler: çember


04.08.2015
çepiş

<< ETü çepiş büyükçe keçi yavrusu ≈ Fa çapiş/çapuş چپش za.a.

çerçeve

Fa çārçūbe چار چوبه zdört çubuk, dörtgen, a.a. § Fa çār چار zdört Fa çūbe چوبه zçubuk (<< OFa çobag a.a. )

çerçi

<< OTü çerçi seyyar satıcı, pazarcı ?

çerez

Fa çaras چرس zdilenciye verilen sadaka

çeri1

<< ETü çerig savaşta asker safı, ordu ≈ Moğ çerig a.a.