çenek

çemen

Fa çaman چمن ztaze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat ≈? ETü çimgen çayır

çemiç

≈ Erm çamiç չամիչ züzüm kurusu ~? TTü çemiş yemiş << TTü yemiş

çemkir|mek

onom

çemre|mek

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

çene

<< OTü çāŋa/çeŋe alt çene Fa çāne چانه zçene kemiği, alt çene << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.

çenek

YTü: [ Peyami Safa, 1939]
çenek (mandibule demek) YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
çenek: Tohumda cücüğü kaplayan etli kısım. Kuşların gagasını meydana getiren alt ve üst kısımlardan her biri.

TTü çene +Ak

 çene

Not: Ada eklenen +k ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir.


21.08.2017
çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı

çent|mek

<< TTü çet-/çent- kertmek, bıçak ucuyla oymak <? TTü çat-

çeper

<< Fa çapar/çanbar چپر/چنبر z1. kuşak, halka, kasnak, 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe, 3. çit, çevre duvarı, çevirme Fa çapīdan چپيدن zdönmek

çepiş

<< ETü çepiş büyükçe keçi yavrusu ≈ Fa çapiş/çapuş چپش za.a.