çene

çember

Fa/OFa çanbar چنبر zhalka, kasnak, kuşak, özellikle başa sarılan kuşak ≈ Fa çapar چپر za.a.

çemen

Fa çaman چمن ztaze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat ≈? ETü çimgen çayır

çemiç

≈ Erm çamiç չամիչ züzüm kurusu ~? TTü çemiş yemiş << TTü yemiş

çemkir|mek

onom

çemre|mek

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

çene

KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
çene Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çāŋgā: mâchoire inférieure [alt çene] [ Meninski, Thesaurus, 1680]
çāne p[ers]., çeŋe t[urc].: Maxilla. (...) çeŋe çaldı

<< OTü çāŋa/çeŋe çene, özellikle alt çene Fa çāne چانه za.a. << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.

Not: Karş. Fa çāne zadan "çene çalmak". • Geniz sesiyle çeŋe telaffuzu, belki popüler etimolojide çeyne- "çiğnemek" fiiliyle birleştirildiğini gösterir. • Aynı HAvr kökten Ger *kinn- > İng chin (a.a.).

Benzer sözcükler: çene çalmak, çenebaz, üst çene

Bu maddeye gönderenler: çenek


11.06.2021
çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı

çent|mek

<< TTü çet-/çent- kertmek, bıçak ucuyla oymak <? TTü çat-

çeper

<< Fa çapar/çanbar چپر/چنبر z1. kuşak, halka, kasnak, 2. daire şeklinde çadır veya saz kulübe, 3. çit, çevre duvarı, çevirme Fa çapīdan چپيدن zdönmek