çemkir|mek

çeltik

Fa şaltūk/çaltūk شلتوك/چلتوك zpirinç, kabuklu pirinç tanesi

çembalo

İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı, klavsen << Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı EYun kýmbalon κύμβαλον za.a. EYun kýmbē κύμβη zkâse, tekne, kazan

çember

Fa/OFa çanbar چنبر zhalka, kasnak, kuşak, özellikle başa sarılan kuşak ≈ Fa çapar چپر za.a.

çemen

Fa çaman چمن ztaze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat ≈? ETü çimgen çayır

çemiç

≈ Erm çamiç չամիչ züzüm kurusu ~? TTü çemiş yemiş << TTü yemiş

çemkir|mek

"kesik kesik havlamak" [ Mahmut Makal, Memleketin Sahipleri, 1954]
"öfkeli cevap vermek" [ Milliyet - gazete, 1967]
benim gibi iyilikten başka bir şey bilmemiş dul bir kadının yüzüne aynen şöyle çemkirdi:

onom

Not: Yerel bir ağızdan 20. yy ikinci yarısında yazı diline geçmiştir.


09.01.2015
çemre|mek

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

çene

<< OTü çāŋa/çeŋe çene, özellikle alt çene Fa çāne چانه za.a. << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.

çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı

çengi

Fa çangī چنگى zçalgıcı, özellikle çeng adlı çalgıyı çalan Fa çang چنگ ztırnak, tırnakla çalınan bir çalgı