çemiç

çello

İng cello İt violoncello [küç.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı

çeltik

Fa şaltūk/çaltūk شلتوك/چلتوك zpirinç, kabuklu pirinç tanesi

çembalo

İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı, klavsen << Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı EYun kýmbalon κύμβαλον za.a. EYun kýmbē κύμβη zkâse, tekne, kazan

çember

Fa/OFa çanbar چنبر zhalka, kasnak, kuşak, özellikle başa sarılan kuşak ≈ Fa çapar چپر za.a.

çemen

Fa çaman چمن ztaze ot, çiğ yenen yeşillik veya baharat ≈? ETü çimgen çayır

çemiç

[ Türkiye'de Halk Ağızlarından Derleme Sözlüğü, <1930]
çemiç, çemiş: 1. Dut kurusu. 2. Kuru üzüm.

≈ Erm çamiç չամիչ züzüm kurusu ~? TTü çemiş yemiş << TTü yemiş

 yemiş

Not: Doğu ve İç Doğu Anadolu ağızlarında görülen sözcüğün Ermeniceden alındığı, ya da Ermenice ile ortak bir kültür çevresinde kullanım bulduğu düşünülebilir. Ermenice sözcüğün kökeni muğlaktır. Önseste /y/ > /ç/ değişimi gösteren bir Türkçe lehçesinden alınmış olması ihtimali kuvvetlidir.


27.08.2017
çemkir|mek

onom

çemre|mek

≈ ETü çerme- kıvırmak, bükmek, örmek

çene

<< OTü çāŋa/çeŋe çene, özellikle alt çene Fa çāne چانه za.a. << EFa çanu- a.a. << HAvr *ǵénu-s a.a.

çenek

TTü çene +Ak

çengel

Fa çangāl/çangal چنگال/چنگل zpençe, kuş veya vahşi hayvan tırnağı Fa çang چنگ ztırnak, özellikle vahşi hayvan tırnağı