çektiri

çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü çekin- +(g)An

çekirdek

<< ETü çekirtük fıstık veya fındık ETü ç(a)kır/ç(a)kırt kırma ve çatlama sesi +Uk ETü ç(a)tır/ç(a)tırt a.a.

çekirge

<< ETü çekürge/çekürtge çekirge veya cırcır böceği ETü çakır/*çekürt şakırdama sesi +gA onom

çekmece

TTü çek- +mAcA

çektiri

TTü: [ anon., Hamzanâme, y. 1400]
bir çekdürü gemi bulup bindiler. TTü: [ Piri Reis, Kitab-ı Bahriye, 1521]
çekdürür gemi

<< TTü çekdürü/çekdürür kürekle yürütülen gemi TTü çek-

 çek-


07.09.2017
çekül

Ar şāḳul شاقل zduvarcıların kullandığı ağırlık

çel|mek

<< TTü çal- vurmak

çelebi

ETü çalab yüce kişi, efendi, rabb, rahip Süry ṣəlab/ṣəlīb ܨܠܒ z1. haç, 2. (mec.) rabb, rahip

çelenk

<< TTü çelek/çelenk büyük ve gösterişli kuş tüyü, telek

çelik

<< OTü çelik 1. vurma, dövme, 2. dövülmüş demir ≈ OTü çalık dövme, dövülmüş ETü çal- vurmak, dövmek +Uk