çekirge

çekimser

YTü çekimse- çeker gibi yapmak +()r TTü çek- +ImsA-

çekin|mek

TTü çek- +In-

çekince

TTü çekin- +çA

çekingen

TTü çekin- +(g)An

çekirdek

<< ETü çekirtük fıstık veya fındık ETü ç(a)kır/ç(a)kırt kırma ve çatlama sesi +Uk ETü ç(a)tır/ç(a)tırt a.a.

çekirge

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
çekürge: al-carād [[Oğuzca - Diğer Türkler çekirgenin uçmadan önceki halini böyle adlandırır.]] Çağ: [ Pavet de Courteille, Dictionnaire Turc Oriental, <1500]
çekirge: sauterelle KTü: [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
carād [Ar.]: çekertge

<< ETü çekürge/çekürtge çekirge veya cırcır böceği ETü çakır/*çekürt şakırdama sesi +gA onom

 çak-

Not: Karş. İng cricket "yeşil çekirge" < crick "cırcır sesi".


22.09.2019
çekmece

TTü çek- +mAcA

çektiri

<< TTü çekdürü/çekdürür kürekle yürütülen gemi TTü çek-

çekül

Ar şāḳul شاقل zduvarcıların kullandığı ağırlık

çel|mek

<< TTü çal- vurmak

çelebi

ETü çalab yüce kişi, efendi, rabb, rahip Süry ṣəlab/ṣəlīb ܨܠܒ z1. haç, 2. (mec.) rabb, rahip